söndag 27 september 2009

Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)

[94:1] HAR VI inte öppnat ditt bröst
[94:2] och lyft av bördan
[94:3] som tyngde din rygg?
[94:4] Och lagt ditt namn i var mans mun?
[94:5] På prövningen följer lättnad!
[94:6] [Ja,] på prövningen följer lättnad!
[94:7] Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift],
[94:8] och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.