lördag 26 september 2009

Al-Qiyamah (Uppståndelsen)

[75:1] Jag kallar till vittne Uppståndelsens dag!
[75:2] Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!
[75:3] Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]
[75:4] Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]!
[75:5] Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv
[75:6] och hon frågar [misstroget]: "Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?"
[75:7] [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]
[75:8] och månen mister sitt sken
[75:9] och solen och månen förenas -
[75:10] den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?"
[75:11] Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly!
[75:12] Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd!
[75:13] Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät;
[75:14] ja, hon skall se sig själv [sådan hon var],
[75:15] även om hon söker ursäkter [för sina fel].
[75:16] SKYNDA inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord] för att snabbt få fram allt!
[75:17] Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.
[75:18] När Vi läser den [för dig Muhammad], följ då uppmärksamt med i läsningen;
[75:19] sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.
[75:20] NEJ! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]
[75:21] [till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheten åt sidan!
[75:22] Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -
[75:23] de får skåda sin Herre -
[75:24] medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten -
[75:25] de grubblar över det lidande som väntar dem.
[75:26] NEJ! När [den döende] är nära att utandas sin sista suck
[75:27] och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?"
[75:28] och han själv tänker att avskedets stund är inne
[75:29] och vånda läggs till vånda.
[75:30] Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!
[75:31] Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.
[75:32] [När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen;
[75:33] och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.
[75:34] [Ditt slut] är nära [eländige förnekare]!
[75:35] Ja, [ditt slut] är nära!
[75:36] TROR människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]
[75:37] Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],
[75:38] och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till
människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]
[75:39] och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga
[75:40] Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?

Koranens budskap - www.koranensbudskap.se