lördag 12 mars 2011

SubhanAllah

Alsalam Alikom! Vad är det som händer det är kaos i världen! krig i Libyen och jordbävnig i asien, kris här och där...hur ska detta sluta! domedagen är nära! Alhamdulillah!